Водомери

Много често се говори за сух и мокър водомер. Какви са разликите между сухият и мокрият водомер? Кой е подходящият ? Въпреки, че и двата вида са битови водомери – мокрият се използва повече в шахти, а сухият за жилища. Освен това съвременните водомери позволяват да бъдат монтирани модули за дистанционно отчитане на показанията. За небитови нужди или големи обеми обикновено се монтират водомери със фланци – това са тъй наречените Волтманови водомери.