Видове водомери и изисквания към тях

Видове водомери  и изисквания към тях
30 октомври 2022

Много често се говори за сух и мокър водомер. Какви са разликите между сухият и мокрият водомер? Кой е подходящият ? Въпреки, че и двата вида са битови водомери – мокрият се използва повече в шахти, а сухият за жилища. Освен това съвременните водомери позволяват да бъдат монтирани модули за дистанционно отчитане на показанията. За небитови нужди или големи обеми обикновено се монтират водомери със фланци – това са тъй наречените Волтманови водомери.
Механизмът, който отчита потреблението при мокрият водомер е в контакт с водата. Недостатък на технологията е, че ако зоната за измерване се замърси може да повреди механизма и той да отчита грешно. По повърхността на уреда могат да се образуват капчици и трудно се виждат данните. Мокрите водомери се монтират само хоризонтално. При малко помещение, това създава трудности при монтажа в някои случаи. Преди да сте се отказали от мокър водомер, имайте предвид, че според някои специалисти той е „по-икономичен“. Отчита по-малко тъй като има висок стартов момент, а при по-малки дебити може изобщо да не отчита.
Механизмът за отчитане на сухите водомери няма контакт с водата. Сух водомер може да се монтира във всякакво положение.
За да изберете подходящ водомер, трябва да съобразите особеностите при монтажа и диапазона на отчитане. За битови нужди в жилища обикновено се ползва водомер 3/4” с капацитет 4 куб.м /ч или 1/2” с капацитет 2.5 куб.м /ч. Доставчиците на Вода в страната изискват уредите да бъдат подменяни на определен период или да минават на периодична проверка в БИМ. В секция „Водомери“ може да откриете всичко необходимо, за да замените старите си измервателни уреди.