ЛАМПИ-ВИДОВЕ И ПАРАМЕТРИ

ЛАМПИ-ВИДОВЕ И ПАРАМЕТРИ
5 януари 2019
Според конструктивните и телнологични особености,лампите се разделят на:
лампи с нажежаема жичка,халогенни лампи,луминисцентни лампи, 
компактни луминесцентни лампи (наричани още енергоспестяващи лампи),
които могат да се поставят в същите фасунги, както и стандартната 
крушка с нажежаема жичка,светодиодни лампи.
 
В лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводник
с високо съпротивление (най-често сплав на волфрам) при протичане през 
него на електрически ток. За получаване на видимо излъчване на светлина е
необходимо температурата да се повиши до няколко хиляди градуса.
Приблизително 95% от енергията,консумирана от лампата с нажежаема жичка, 
се отделя като топлина,а само 5% - като видима светлина.
 
 
При халогенните лампи принципа на действие е аналогичен,
но е добавен буферен газ.Това води до удължаване на живота на 
лампата и дава възможност да се повишава температурата на спиралата. 
 
 
Луминесцентните лампи, известни още като луминесцентни тръби,са 
тип газоразрядни осветителни тела, които се състоят от стъклен балон, 
запълнен  с разреден газ (неон,аргон и др.) и покрит от вътрешната
страна с луминофор. При подаване на напрежение между анода и катода на 
лампата протича газов разряд,който е съпроводен със ултравиолетово 
излъчване, водещо до флуоресценция на луминофора.За разлика от лампите 
с нажежаема жичка, луминесцентните лампи винаги изискват баласт (понякога 
наричан контролиращ уред),който да регулира потока на енергия през лампата.
Въпреки това луминесцентната лампа превръща електрическата енергия в полезна
по-ефикасно и използва по-малко енергия за същото количество светлина,
отколкото лампите с нажежаема жичка.Докато големите луминесцентни лампи се 
използват най-вече в търговските,индустриалните и институционални сгради,
компактните луминесцентни лампи в момента се използват като алтернатива за
спестяване на енергия в домовете.
 
 
Светодиодни лампи
Светодиодът или светоизлъчващият диод на английски: light-emitting diode, 
LED е полупроводников диод, който се състои от p-n преход, който излъчва 
некохерентна светлина в тесен спектър, когато през него протича електрически 
ток в права посока.Обикновено светодиодът съдържа един или няколко излъчващи
светлина кристали,разположени в един корпус с леща,която формира светлинния поток.
Самата технология е стара, но развитието и за битови приложения се развива 
стремглаво едва през последното десетилетие,а резултатите в областта не 
закъсняват.Редица развити държави изградиха стратегии за повишаване енергийната
ефективност на икономиките си включвайки налагането на LED технологията в
плановете си. 
 
Но какво подтиква държави като САЩ, Япония или пък Европейския съюз
да заложат на LED осветлението?
 
Дълготрайни - LED крушките издържат до 10 пъти по-дълго отколкото 
компактните флуоресцентни лампи и много по-дълго в сравнение с обикновените
крушки с нажежаема жичка.
Издръжливи–тъй като светодиодите не са с нажежаема жичка,те не горят толкова 
бързо колкото обикновените крушки. Освен това,LED крушките са здрави и издържат на удари.
Не се нагряват – тези крушки не предизвикват покачване на температурата на помещението,
което осветяват.
 
LED крушките консумират приблизително 10 пъти по-малко енергия 
в сравнение с тези с нажежаема жичка.LED крушките, използвани за осветление в дома
пестят електричество,остават хладни и пестят пари за разходи по подмяна,
тъй като издържат много дълго време.
 
 
 
С невероятната скорост на развитие,постигната от производителите на светодиодни крушки, 
днес те са в пъти по-ефективни от конкурентните технологии – флуоресцентните крушки и добрите 
стари крушки с нажежаема жичка. Но преди да сте се впуснали да подменяте изцяло осветлението в дома си, 
е най-добре обстойно да се запознаете с техническите характеристики на LED крушките. 
Така ще можете да изберете най-подходящия продукт за вашите нужди.
 
 
Лумен е физическа величина, отчитаща количеството светлина,отделена от източника. 
Това е много по-точен начин за измерване на ефективността на крушка, 
в сравнение със ватове. Днес на всяка опаковка може да се види при каква 
консумация на енергия колко ярка светлина се отделя (измервана в лумени). 
Този метод дава по-ясна представа за функционалността и полезността на продукта.
Въпреки това по обясними причини хората са свикнали да „отчитат” количеството светлина
излъчено от крушката във ватове.Затова сме направили приблизителна съпоставка,(която може да видите в
полето още снимки).
 
 
 
 
Различните видове крушки могат да излъчват различен цвят светлина и в зависимост от това 
те се използват за осветление на различни помещения.
 
Топла Бяла Светлина 2700K
Енергоспестяващи крушки с топла бяла светлина се използват предимно за домашно осветлени,
също така може да ги използвате и за осветление навсякъде където искате светлината да е близка
до тази с която сте свикнали от обикновените крушки.
 
 
Чисто Бяла Светлина 4200K
Енергоспестяващи крушки излъчващи чисто бяла светлина се използват предимно за осветление на 
магазини и офис помещения при желание може да ги използвате за домашно осветление.
 
Студена Бяла Светлина 6000К
Енергоспестяващи крушки излъчващи студена светлина се използват предимно за улично осветление и
парково осветление и по-рядко за промишлено осветление,не се препоръчва да се използват за 
домашно осветление.
(Диаграма може да видите в полето още снимки).
 
 
Видове цокли
Цокълът е основата на крушката,която се вмъква във фасунгата и осигурява както електрическата връзка,
така и закрепването и в осветителното тяло.У нас най-разпространени са :
Е27-среден или стандартен цокъл за ел. крушка и Е14-миньон,за малки лампи,полилеи и нощни лампи.