• Начало
  • Новини
  • Как да подходим при изграждане на електрическа инсталация в дома

Как да подходим при изграждане на електрическа инсталация в дома

 Как да подходим при изграждане на електрическа инсталация в дома
16 януари 2019

          Качественото изпълнение на електрическата инсталация в дома гарантира неговата безопастност. За да бъде добре изпълнена тя  е необходимо натоварването да е равномерно разпределено по токови кръгове. Мощността на контактите и уредите, които са присъединени трябва да е съобразена със захранващия кабел и защитната апаратура в разпределителното табло.

За да определим товара, е необходимо да пресметнем тока, който протича през кабела. Той може да се изчисли много лесно с познатата от всички електроинженери: P=U*I*cosφ, където:

P е мощността на уредите, присъединени към съответния токов кръг;

U – мрежовото напрежение;

I – тока;

cosφ – факторът на мощност.

Ако се  допусне, че факторът на мощността  е единица,

формулата ще добие следния вид: P=U*I.

От тук лесно може да се изведе израза, който определя тока при монофазна мрежа -  I=P/U;

При определяне на мощността на дадено гнездо,за да се избегне претоварване,може да се ползват следните практически формули с уговорката че нямат претенция за висока точност:

P=1.305*230*I=300*I – в случай че ни е известен тока на консуматора,който ще включим и

I=P/(1.305*230)=P/300 – в случай че знаем мощтността на консуматора,който ще включим.

За правилен избор на проводник,освен мощтността на консуматора,трябва да се вземат предвид и топлинните загуби в кабела-зависят главно  от материала на проводника и неговото специфично съпротивление,дължината и сечението му.

Специфичното съпротивление на даден материал се определя от следното уравнение:

r=R*S/l,където

R е електрическото съпротивление на хомогенен образец от материала;

l е дължината на образеца;

S е сечението на образеца.

След като в общи линии изложихме някои физически принципи,няма да задълбаваме повече във формули,а ще Ви предложим готово решение с практическа насоченост за избор на кабел в зависимост от дължината от електрическото табло до консуматора и очакваната консумирана мощност.За ориентировъчно изчисление може да ползвате таблицата показана на снимката.

 

Нека сега кажем няколко думи и за видовете кабели според предназначението им:

Инсталационни кабели:

ПВВ-МБ1 :

Един от най-използваните кабели за изграждане на електрически инсталации е плосък кабел с едножични дву, три или четири медни жила с цветна изолация на всяко жило и обща бяла изолация. Названието добило публичност е: мостов кабел, а специалистите го наричат ПВВ-МБ1.

Този кабел неслучайно и плосък. Неговата конструкция спомага за по лесното му полагане директно под мазилки, т.е. кабела са вгражда в стената. По-този начин до него не достига кислород и това значително забавя процеса на стареене на PVC изолацията. Друг начин за полагане на мостовия кабел е върху дървени повърхности на бараки, хижи, беседки и др., където в пространството между двете жила чрез пирони кабелът се фиксира към дървената повърхност.

  

СВТ:

Друга разновидност на инсталационен кабел е кабелът СВТ. Това е силов кабел за напрежение до 1000V с честота 50Hz, устойчив на атмосферни влияния и слънчева радиация. Той издържа максимална температура на нагряване на жилата до 70°С при продължителна експлоатация, а при късо съединение за около 5 секунди до 160°С с обвивка на жилата и обща изолация от PVC пластификат. Този кабел може да бъде поставен в гофрирана тръба при монтаж или да бъде инсталиран директно в земята.

 

Захранващи кабели:

Това са кабели, с които се захранват промишлени или битови електрически уреди и машини и преместваеми ел. съоръжения. Те са гъвкави с многожични жила с цветна PVC изолация:

 

Кабели тип ШВПС –

 гъвкав кабел с поотделно изолирани медни жила и обща обвивка (H05VV-F);

  

Кабели тип ШВПЛ –

гъвкав кабел с неголямо сечение, имаме ШВПЛ-А и ШВПЛ-Б, при втория имаме обща обвивка на изолираните медни жила;

 Разбира се има и много други,но те ще бъдат разгледани в отделна статия.

 

По отношение  избора на предпазители препоръчителните стойности са между 3 до 5 пъти от номиналния ток на консумация,предвиден в съответния кръг.Тук също има различни разновидности,като съвсем условно ще кажем че са 2 типа:

 Предпазители със стопяема жичка:

Представлява тънка метална нишка в керамично или стъклено тяло. Когато през нишката протече по-голям електрически ток от допустимия, нишката изгаря и електрическата верига, която затваря предпазителя се прекъсва.

Автоматични предпазители:

В автоматичните предпазители токът преминава по пластинка, направена от два слепени един към друг метала (биметална пластинка).При нагряване единият метал се разширява повече от другия, пластинката се огъва, при което електрическата верига се прекъсва. Когато пластинката изстине, формата и се възстановява и след натискане на превключвателя предпазителят се включва отново. В повечето случаи действието на биметалната пластинка е комбинирано с токово реле за подобряване на характеристиките.