Термовентили

Термовентили
7 октомври 2021

Предназначението на термовентилите е да регулират  температурата в помощението в което са монтирани. Основните компоненти на термовентилът са кран и термоглава. Кранът служи за пускане и спиране на топлоподаването в радиаторът, а термоглавата задава желаната температура.Представлява капсула, която при промяна на околната температура на въздуха в стаята се разширява или стеснява,което води до промяна на потока на топла вода към радиатора.Монтажът на термовентил е препоръчителен и поддържа комфортна температура в стаята.Постига се икономия на топлинна енергия.Освен това термовентилите имат и функция против замръзване, и може да се поддържа минимална температура в помещението.