• Начало
  • Новини
  • На каква височина да монтираме изводите на ВиК инсталацията

На каква височина да монтираме изводите на ВиК инсталацията

На каква височина да монтираме изводите на ВиК инсталацията
6 март 2022

Височините за монтаж могат да се вземат от обобщените данни по-долу, освен ако вашия проект няма някакви специфични изисквания:

1. Изводи за умивалник в баня

Канала трябва да е на 55 см височина от готовия под и да е разположен в центъра на мивката. Ако предвиждате стоящ смесител изводите трябва да са на 63 см от пода и на 8-10 сантиметра отстояние един от друг, като се придържате към центъра на мивката. Ако сте предвиили стенен смесител поставете изводите на 105 см от пода.

Самата мивка монтирайте на 85 см от пода. Изводът за студена вода трябва да е десния.

2. Изводи за кухненска мивка

Канала се извежда на 45 см от готовия под, на около 10 см вляво от центъра на мивката. За монтаж на стоящ смесител изводите се поставят на 53 см от готов под в центъра на мивката на около 10 см един от друг. Ако предвиждате стенна кухненска батерия, поставете изводите на 115 см от готов под, в центъра на мивката, като извода за студена вода трябва да е десния.

3. Изводи за вана / душ

 Подходящата височина за монтаж на смесител за душ е 85 см от готовия под. Ако смесителят е монтиран в ъгъл, трябва да се предвидят поне 35-40 см от ъгъла. 

4.Изводи за тоалетно казанче и моноблок 

За казанче извода за водоподаване се поставя на 70 см от пода и на 30 см вляво или вдясно спрямо центъра на казанчето. Има варианти при които моноблока се захранва отдолу - в този случай извода се монтира на 25 см от пода и на 15 см вляво от центъра на моноблока.

5.Извод за пералня

Извода за отходната вода се поставя на 60 см от готовия под, а захранващия извод е удачно да се монтира на място което е достъпнто, за да може да се използва в случай на аварийни ситуации или продължително отсъствие от дома.

 

Гореизброените съвети са на база нашиия опит и опитът на нашите клиенти.

Разбира се може и да се позовете на наредба  № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на сградни водопроводни и канализационни
инсталации:

Чл. 35. Височината на монтиране на водочерпните кранове е в зависимост от
техническите спецификации на проектираните санитарни прибори. Когато няма други
данни, тази височина се приема, мерено от готов под, както следва:


1. за напорен промивен кран на клозетни седала и клекала - 1,00 m;
2. за вентил за ниско клозетно казанче - от 0,50 до 0,75 m;
3. за вентил за високо клозетно казанче - 1,80 m;
4. за смесител за тоалетна мивка и за смесител за душ - 1,0 m;
5. за смесител за вана - 0,80 m;
6. за кухненска мивка - от 1 до 1,20 m;
7. за водочерпен кран за изливна мивка - 1,2 m;
8. за вентил за пералня - от 0,45 до 0,70 m, но не по-ниско от максималното
водно ниво в пералнята (на леснодостъпно място);
9. за вентил за съдомиялна машина - 0,70 m (на леснодостъпно място);
10. за промивен кран за писоар - 1,05 m;
11. за розетка за душ - от 2,00 до 2,30 m (на 2,20 m над дъното на вана или
душово корито);
12. за вентил за биде - 0,40 m;
13. за пожарен кран - 1,35 m