Филтриращи системи за вода

Водата за битово водоснабдяване съдържа известно количество твърди частици, неразтворени вещества и други замърсители, водещи до влошаване както на човешкото здраве,така и на състоянието на водоснабдителната мрежа. Поради тази причина е добре да се използват филтърни системи за питейна вода.

Филтриращите системи са много разнообразни в зависимост от материала, от параметрите на филтрите, от механизма на действие, от експлоатационния срок и т.н.,като има филтри съчетаващи няколко разновидности в едно.

Филтърните системи за питейна вода осигуряват висококачествено пречистване на водата от хлор, органични примеси и тежки метали при ниски разходи за закупуване и поддръжка. Ние от Експрес ВВ предлагаме филтърни системи за пречистване на вода, които ще Ви осигурят качествена питейна вода, на достъпна цена. Изберете най-подходящата за Вас филтърна система – поставена върху плота или монтирана в шкафа под мивката.